www.klubbadmin.com

websiden er under konstruksjon

 

KlubbAdmin er en bedrift som skal hjelpe idrettsklubber
med alt annet enn idretten deres.
All administrasjon, inntektsgrunnlag, utstyr etc.
kan VI ordne for klubben din!

espen@klubbadmin.com
sturla@klubbadmin.com